Enginyeria de suport tècnic Enginyeria i Facility Management
Home » En què us podem ajudar?

En què us podem ajudar?

OFICINA TÈCNICA

La nostra oficina tècnica és de suport i per tant no treballa amb el client final. La relació tècnica que calgui amb el client final sempre és farà sota un protocol d’introducció per part vostre i amb la vostra “marca” comercial.

Volem participar dels vostres projectes seguint les vostres directrius i duent a terme aquells apartats que per temps o per base tècnica us interessi que els desenvolupem nosaltres.

La nostra feina d’oficina tècnica es durà a terme en remot i segons el tipus de treball es pot facturar per administració o per projecte. També tenim mecanismes de seguiment de temps amb “time tracking” i vídeo-albarants per documentar la feina realitzada.

Podem donar suport en diferents tipus de projectes:

  • Projectes d’auditoria energètica
  • Projectes de programació de processos amb PLC’s Industrials.
  • Projectes de Seguretat Industrial (BT, Inst. Tèrmiques, Inst. Frigorífiques, etc)
  • Projectes de legalització d’activitats.
  • Secretaria Tècnica i coordinació de projectes.
  • Altres segons les vostres necessitats.

Enginyeria didàctica. Espl@i Virtu@l

Tot el que fa referència a l'enginyeria didàctica ho podeu consultar a la web del projecte ESPL@I VIRTU@L al link www.esplaivirtual.cat . 

Altres segons les vostres necessitats